čo ponúkame našim klientom?

profe­si­onálnu a bezplatnú pomoc pri vyba­vovaní hypotéky

» UŠETRÍME VÁM PENIAZE
      • nájdeme pre vás v džungli bankových produktov to najvý­hod­nejšie financovanie

 

» UŠETRÍME VÁM ČAS
     • nemusíte obchádzať banky, my vám poradíme pre vás tú najvýhodnejšiu

 

» UŠETRÍME VAŠE NERVY
    • jednanie s bankou vybavíme za vás rýchlo a od A po Z

1

ujasniť si

Budete kupovať byt, dom, alebo pozemok. Viete, že okrem vlastných zdrojov si budete potrebovať aj požičať. Samozrejme, na to slúži hypotéka. A práve pri jej výbere a celom procese vybavovania vašej

2

spoľahnúť sa

Chceli by ste si byť istý, že pre správny výber banky a samotného úveru ste urobili maximum...my v InvestTec si myslíme, že je čas využiť služby hypotekárneho špecialistu. Bezplatne zhodnotíme vaše re

3

vybrať si

Každý z účelov použitia hypotéky  má svoje špecifiká. Aby bola vaša hypotéka skutočne najlepšia, najlacnejšia najbezproblémovejšia je potrebné špecifiká hypoték z rôznych bánk porovnať a vyho

4

užívať si

Bezplatne spolu zrealizujeme najlepšie riešenie pre váš zámer. Či už je to kúpa, výstavba bývania, splatenie iných záväzkov, investície, podnikanie, štúdium alebo ak chcete - hoci aj cesta okolo sveta.

Viete, že si potre­bujete požičať istú sumu peňazí na vaše nové bývanie alebo prestavbu súčasného. Nechcete spraviť chybu a chceli by ste si byť istý, že pre správny výber banky a samotného úveru ste urobili maximum…ale nemáte čas…nemáte ani chuť chodiť z jednej banky do druhej…nakoniec, je náročné orien­tovať sa povedzme v piatich dotaz­níkoch piatich rozdielnych bánk, v piatich najlepších ponukách, komu­ni­kovať s piatimi milými bankovými úradníkmi…

My v InvestTec si myslíme, že je čas využiť služby hypo­te­kárneho špecia­listu. Bezplatne zhod­notíme vaše reálne možnosti, navrhneme vám najv­hod­nejší produkt a jeho alter­natívu, vysvetlíme prečo a ak si vybe­riete, vybavíme všetku admi­ni­stratívu v banke za vás. Od A po Z.

Zadarmo. Ušetríme vám peniaze, čas, nervy. Sme pre hypo­te­kárne banky partneri. Vzájomne sa infor­mujeme o najnovších trendoch, máme najak­tu­ál­nejšie infor­mácie o ponú­kaných úveroch, úrokových sadzbách, prebie­ha­júcich zľavách a akciách pre klientov. Dokážeme tak ponúknuť klientovi najv­hod­nejšie riešenie so zreteľom na jeho indi­vi­duálne potreby.

novinky

september 23, 2015

príjmová hranica pre 4. štvrťrok 2015 čítať viac…

jún 28, 2015

príjmová hranica pre 3. štvrťrok 2015 čítať viac…

marec 09, 2015

príjmová hranica pre 2. štvrťrok 2015 čítať viac…

december 08, 2014

príjmová hranica pre 1. štvrťrok 2015 čítať viac…

september 03, 2014

príjmová hranica pre 4. štvrťrok 2014 čítať viac…

jún 14, 2014

príjmová hranica pre 3. štvrťrok 2014 čítať viac…

marec 10, 2013

príjmová hranica pre 2. štvrťrok 2014 čítať viac…

december 12, 2013

príjmová hranica pre 1. štvrťrok 2014 čítať viac…

september 17, 2013

príjmová hranica pre 4. štvrťrok 2013 čítať viac…

jún 14, 2013

príjmová hranica pre 3. štvrťrok 2013 čítať viac…

marec 15, 2013

príjmová hranica pre 2. štvrťrok 2013 čítať viac…

príjmová hranica pre 1. štvrťrok 2013 čítať viac…

príjmová hranica pre 4. štvrťrok 2012 čítať viac…

príjmová hranica pre 3. štvrťrok 2012 čítať viac…

príjmová hranica pre 2. štvrťrok 2012 čítať viac…

hypotéky – legis­la­tívne zmeny pre rok 2012 čítať viac…

príjmová hranica pre 1. štvrťrok 2012 čítať viac…

príjmová hranica pre 4. štvrťrok 2011 čítať viac…

príjmová hranica platná pre 3. štvrťrok 2011 čítať viac…

príjmová hranica platná pre 2. štvrťrok 2011 čítať viac…